Hunter's อาทิตย์เล่น

You are here: บ้าน เกมล่าสัตว์ Hunter's อาทิตย์เล่น

เลือกเครื่องบินรบและการกำหนดเป้​​าหมายและการยิงของคุณของคุณก่อนที่เกม ใช้เมาส์เพื่อย้ายช่องมองภาพ, คลิกซ้ายเพื่อยิงและแถบพื้นที่เพื่อเปิดเป้าหมาย
79% รักเกมนี้
ภาษาไทย