อินเดียสังหาร

You are here: บ้าน เกมส์การฆาตกรรม อินเดียสังหาร

HUBUBUH HUBUBUBU ... ... ... HUBUBU กบฏเป่าเพื่อนอินเดีย! ใช้จักรยานของคุณและทำการสังหารทุกที่ในทางของคุณ Hububuh hububuh ... ... ... Hububuh

คีย์ :
QD
: ต้องการย้าย
S.อาวุธที่เปลี่ยนแปลง :
E.: เพิ่ม
แถบพื้นที่: ไป
คลิกซ้าย: เล็งและยิง
53% รักเกมนี้
ภาษาไทย