เกม Exfiltration

You are here: บ้าน เกมการแทรกซึม เกม Exfiltration

คุณไม่ได้รู้มากเกี่ยวกับที่ผ่านมาของคุณ แต่ช่วงเวลาที่เรากำลังพยายามที่จะสิ้นสุดวันของคุณมีคำถามมากมายที่ไม่ได้ถาม : หนีหนีหนี! ใช้ปุ่มลูกศรQSDZเพื่อย้ายไปที่ซ้ายและขวาปุ่มลูกศรเพื่อเปลี่ยนอาวุธที่ขึ้นและลงแป้นลูกศรเพื่อเลื่อนตัวอักษรให้กดE.เพื่อป้องกันตัวเองและคลิกซ้ายเมาส์ไปที่จุดมุ่งหมายและการถ่ายภาพ
71% รักเกมนี้
ภาษาไทย