ตัวแทนพิเศษใน 3 ภารกิจ

You are here: บ้าน เกมการแทรกซึม ตัวแทนพิเศษใน 3 ภารกิจ

ภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้คุณ ใส่ตัวเองในอาคารของศัตรูและเอาทหารทั้งหมด การใช้งานคลิกซ้ายเมาส์ไปที่จุดมุ่งหมายและการถ่ายภาพQSDเพื่อย้ายไปที่แถบพื้นที่เพื่อข้ามไปA.และE.เพื่อเปลี่ยนอาวุธ
74% รักเกมนี้
ภาษาไทย