ภารกิจการแทรกซึมของทหาร

You are here: บ้าน เกมการแทรกซึม ภารกิจการแทรกซึมของทหาร

แทรกซึมเข้าไปในฐานลับทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการปนเปื้อนโดยโรคที่แปลก
ใช้ Q, Z, S, D ในการย้าย, E การกระทำที่สำคัญเป็น, L เพื่อเลเซอร์, 123 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการถ่ายภาพ spacebar เพื่อเปลี่ยนอาวุธและคลิกซ้ายเพื่อยิง
80% รักเกมนี้
ภาษาไทย