เกมการแทรกซึมด้วย Wolverine

You are here: บ้าน เกมการแทรกซึม เกมการแทรกซึมด้วย Wolverine

Wolverine ช่วยในการหลบหนีอาคารโดยไม่ถูกตรวจพบ
หลีกเลี่ยงกล้องและกำจัดยาม

การควบคุม
ปุ่มลูกศร: เคลื่อนย้าย
พื้นที่: โจมตี
71% รักเกมนี้
ภาษาไทย