แทรกซึมเข้าไปในป้อมปราการ

You are here: บ้าน เกมการแทรกซึม แทรกซึมเข้าไปในป้อมปราการ

โลกได้กลายเป็นเยือกเย็นตั้งแต่การครอบครองของมนุษย์ แทรกซึมเข้าไปในป้อมปราการและยิงคนที่พวกเขาเรียก"ตัวตลก" ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายและจุดมุ่งหมาย, Q ในการถ่ายภาพ, S เพื่อข้ามไปสองครั้ง S เพื่อกระโดดสองครั้ง
85% รักเกมนี้
ภาษาไทย