ทำลาย Menace ซอมบี้ที่ 2

You are here: บ้าน เกมส์กอร์ ทำลาย Menace ซอมบี้ที่ 2

ป้อนพื้นที่ปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสีที่แปลกและทำลายทั้งหมดที่ติดเชื้อเหล่านั้น ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้าย, Q ในการถ่ายภาพ, S เพื่อให้มีดและ D จะโยนระเบิด
82% รักเกมนี้
ภาษาไทย