มอนสเตอร์ต่อสู้

You are here: บ้าน เกมส์กอร์ มอนสเตอร์ต่อสู้

ลบหนึ่งโดยหนึ่งมอนส์เตอร์ทั้งหมดที่จะมาให้คุณ ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายไปตี Q และ S ที่จะข้ามไป
68% รักเกมนี้
ภาษาไทย