ทำลายฝนของระเบิด

You are here: บ้าน เกมความเร็ว ทำลายฝนของระเบิด

ทำลายระเบิดที่ลดลงก่อนที่ชิ้นส่วนของเมืองที่เป็นเขตของสถ​​านที่ปรักหักพัง ใช้แป้นพิมพ์เพื่อทำลายระเบิด ระวังเป็นเกมที่เหมาะสำหรับแป้นพิมพ์ของสหรัฐ
63% รักเกมนี้
ภาษาไทย