สนใจแก๊งที่พยายามที่จะพิชิตละแวกของคุณ

You are here: บ้าน ชนะพวกเขาทั้งหมด สนใจแก๊งที่พยายามที่จะพิชิตละแวกของคุณ

อำเภอของคุณเป็นที่นิยมมากและมากของแก๊งต้องการควบคุม เรียกคืนสินค้าและแสดงให้โลกที่เป็นหัว ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายไปตี Q, S เพื่อข้ามและ D เพื่อโยนระเบิด
72% รักเกมนี้
ภาษาไทย