เล่นการต่อสู้ทะเลทราย

You are here: บ้าน ชนะพวกเขาทั้งหมด เล่นการต่อสู้ทะเลทราย

ค้นหาสมบัติที่ค้นพบโดยการรักษาความปลอดภัยพื้นที่กับ looters และ spells ที่ ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นหมัดและ DF เพื่อให้เตะ
82% รักเกมนี้
ภาษาไทย