เกมการต่อสู้

You are here: บ้าน ชนะพวกเขาทั้งหมด เกมการต่อสู้

ในเกมนี้มีอะไรคุณสามารถดึงวัตถุที่อยู่บนพื้นดินและใช้พวกเขากับคู่แข่งของคุณ ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายไปตี ZX แถบพื้นที่และการสัมผัสเป็น"การกระทำ"
86% รักเกมนี้
ภาษาไทย