การแข่งขันที่จะทำลายทั้งหมด

You are here: บ้าน เกมดาวเคราะห์น้อย การแข่งขันที่จะทำลายทั้งหมด

เปิดพื้นที่ทั้งหมดที่จะทำลายสูงสุดของศัตรู ใช้เมาส์เพื่อย้าย
0% รักเกมนี้
ภาษาไทย