เกมการแข่งขันระหว่างนักเรียน

You are here: บ้าน ดวลเกมส์ เกมการแข่งขันระหว่างนักเรียน

เคาะให้นักเรียนที่อยู่ใกล้เคียงอาคารที่ใช้ขีปนาวุธที่แตกต่างกัน ใช้เมาส์เพื่อเลือกวัตถ​​ุและจากนั้นมีจุดมุ่งหมายและการถ่ายภาพ
61% รักเกมนี้
ภาษาไทย