รถถังไม่เสียหาย 2

You are here: บ้าน เกมรถถัง รถถังไม่เสียหาย 2

ศัตรูพยายามที่จะทำลายคุณกับระเบิด พร้อมกับถังทำลายหัวมากกว่าที่จะระเบิดที่จะกลับมาและทำลายเรือศัตรูทั้งหมด ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้าย
84% รักเกมนี้
ภาษาไทย