เกมทหาร

หมวดนี้รวมถึงเกมทั้งหมดของ Defouland ทหาร เกมทหารเป็นเกมที่นำมาร่วมกันทุกหน่วยทหารที่ดำเนินการภารกิจของพวกเขาด้วยการเดินเท้า ค้นหาทหารราบที่ paratroopers ในกลุ่มหรือคนเดียวแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ความขัดแย้งและการเอาทหารทั้งหมดออกจากค่ายตรงข้าม รวบรวมข้อมูลทหาร!

เกมรถถัง
หมวดหมู่ที่เชื่อมโยง

เกมส์ทหาร (2)
หมวดหมู่ที่เชื่อมโยง

เกมส์การบินของสงคราม
หมวดหมู่ที่เชื่อมโยง

เกมส์เฮลิคอปเตอร์
หมวดหมู่ที่เชื่อมโยง

เกมหุ่นยนต์
หมวดหมู่ที่เชื่อมโยง

ภาษาไทย