คอมมานโดพฤหัสบดีในพื้นที่

You are here: บ้าน เกมทหาร คอมมานโดพฤหัสบดีในพื้นที่

เอาคนต่างด้าวทุกคนที่จะมาให้คุณ ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายแถบพื้นที่ในการถ่ายภาพและ"Shift"ที่จะเปิดตัวระเบิด
80% รักเกมนี้
ภาษาไทย