ชุดของทหาร

You are here: บ้าน เกมทหาร ชุดของทหาร

เรียกดูผ่านดินแดนของศัตรูที่จะบรรลุภารกิจที่คุณถามผู้บังคับบัญชาที่ ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายแถบพื้นที่ที่จะโยนระเบิดซ้ายคลิกเพื่อจุดมุ่งหมายและการถ่ายภาพและตัวเลขที่จะเปลี่ยนอาวุธ
83% รักเกมนี้
ภาษาไทย