บันทึก Paratroopers

You are here: บ้าน เกมทหาร บันทึก Paratroopers

อากาศยานจะถูกตี นี่คือการแจ้งเตือนสีแดง! คุณจะต้องบันทึกที่ทหารทุกคนที่กระโดดจากเครื่องบินและสามารถใช้เป็นอาหารว่างสำหรับฉลามทั้งหมด ใช้คลิกเมาส์ซ้ายเพื่อบัน​​ทึกการทหาร
69% รักเกมนี้
ภาษาไทย