พฤหัสบดีคอมมานโดในอวกาศ 2

You are here: บ้าน เกมทหาร พฤหัสบดีคอมมานโดในอวกาศ 2

เอาคนต่างด้าวทุกคนที่จะมาให้คุณ ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายแถบพื้นที่ในการถ่ายภาพและ"Shift"ที่จะเปิดตัวระเบิด
82% รักเกมนี้
ภาษาไทย