พฤหัสบดีที่ 3 Commando ในอวกาศ

You are here: บ้าน เกมทหาร พฤหัสบดีที่ 3 Commando ในอวกาศ

เอาคนต่างด้าวทุกคนที่จะมาให้คุณ ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายแถบพื้นที่ในการถ่ายภาพและ"Shift"ที่จะเปิดตัวระเบิด
85% รักเกมนี้
ภาษาไทย