ภารกิจโซนเป็นมิตร

You are here: บ้าน เกมทหาร ภารกิจโซนเป็นมิตร

กำจัดศัตรูทั้งหมดที่ปรากฏในด้านหน้าและด้านหลังคุณ ใช้การคลิกซ้ายเพื่อยิงและปุ่ม Q, Z, S, D ในการย้าย
80% รักเกมนี้
ภาษาไทย