เกมสงคราม Stalingrad

You are here: บ้าน เกมทหาร เกมสงคราม Stalingrad

ศัตรูที่ได้ป้อนในอาณาเขตของรัสเซีย ป้องกันได้ถึงความตายของเมือง Stalingrad!

คีย์ :
คำถาม
: ยิง
S.: ขว้างระเบิดมือ
คีย์: ต้องการย้าย
ย้ายทหารในด้านบนซ้ายที่อาวุธกล่องเพื่อโหลดอาวุธ
65% รักเกมนี้
ภาษาไทย