การตั้งค่าของน้ำหนัก

You are here: บ้าน ความสามารถ การตั้งค่าของน้ำหนัก

สองน้ำหนักทั้งสองมาตรการ ไม่ได้ที่นี่! ใช้จำนวนของน้ำหนักที่คุณต้องการสำหรับระดับที่เป็นความสมดุลที่เป็นไปได้ ใช้คลิกซ้ายของเมาส์ไปวางน้ำหนัก
80% รักเกมนี้
ภาษาไทย