เกมกรู

You are here: บ้าน ความสามารถ เกมกรู

จัดการที่ดีที่จะกระชับ Clee สลักเกลียวทั้งหมด เมื่อสายฟ้าเป็นที่แน่นพอที่จะสว่างขึ้น ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายไปที่ Clee แถบพื้นที่เพื่อวางสายฟ้าแ​​ละสายฟ้า CTRL เพื่อข้ามไป
80% รักเกมนี้
ภาษาไทย