การตีลูกบอลด้วยความถูกต้อง

You are here: บ้าน ความสามารถ การตีลูกบอลด้วยความถูกต้อง

ดังเช่นชื่อของคุณจะต้องตีด้วยความช่วยเหลือของเมาส์ที่ลูกเป็นอย่างถูกต้องที่สุดเพื่อให้มันไปถึงวงกลมในเวลาที่
75% รักเกมนี้
ภาษาไทย