อาคารตึก

You are here: บ้าน ความสามารถ อาคารตึก

แสดงพรสวรรค์ของคุณเป็นสถาปนิกในเกมอาคารนี้ ควงชำนาญอาคารและสถานที่ที่หน่วยการสร้างที่เป็นตรงที่เป็นไปได้ ใช้คลิกเมาส์ซ้ายเพื่อวางบล็อก
86% รักเกมนี้
ภาษาไทย