เกมที่มีความคล่องตัวกา

You are here: บ้าน ความสามารถ เกมที่มีความคล่องตัวกา

งานของคุณในเกมทักษะนี้คือการช่วยให้กาออกจากอุโมงค์ที่เขาเป็นนักโทษ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผนังและอุปสรรคทางอ้อมจะมีชีวิตอยู่
อย่าลืมที่จะเก็บกุญแจทั้งหมดที่อยู่ในทางของคุณ

การควบคุม
ปุ่มลูกศร: ชั้นนำกา
50% รักเกมนี้
ภาษาไทย