ใช้ขีปนาวุธศัตรู

You are here: บ้าน ความสามารถ ใช้ขีปนาวุธศัตรู

ในการแข่งขันของคุณที่จะหลบหนีศัตรูและขีปนาวุธไปยังบ้านของพวกเขาคิดเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำตามเส้นทางสำหรับขีปนาวุธเหล่านี้ตกอยู่ในพันธมิตรของพวกเขา ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้าย
72% รักเกมนี้
ภาษาไทย