Sniper 2 เกม

You are here: บ้าน เกมส์ Sniper Sniper 2 เกม

มุ่งเป้าหมายของคุณอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะบรรลุภารกิจของคุณประสบความสำเร็จ ใช้คลิกที่ด้านซ้ายของเมาส์เพื่อมุ่งและยิง
80% รักเกมนี้
ภาษาไทย