ชุดของคีย์

หมวดนี้รวมถึงเกมทั้งหมดของ Defouland แป้นพิมพ์ เกมนี้เป็นเกมแป้นพิมพ์ที่คุณสามารถใช้แป้นตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเรียนรู้สถานที่ตั้งของตัวอักษร! ที่ดีแน่นอน!

ภาษาไทย