การป้องกันตัวจากสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหาร

You are here: บ้าน ชุดของคีย์ การป้องกันตัวจากสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหาร

คนตะกละสั้น ๆ กับคุณเพื่อที่จะกินคุณ ป้องกันตัวเองโดยการใช้วัตถุที่แตกต่างกันที่คุณพบ กดปุ่มที่ระบุไว้ในการเริ่มต้น (หมายเหตุเกี่ยวกับการเสนอแป้นพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาที่สำคัญ)
68% รักเกมนี้
ภาษาไทย