เรียนรู้สถานที่ตั้งของตัวอักษรบนแป้นพิมพ์

You are here: บ้าน ชุดของคีย์ เรียนรู้สถานที่ตั้งของตัวอักษรบนแป้นพิมพ์

การปฏิบัติกับเกมนี้ที่จะเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ตั้งของตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ ใช้แป้นพิมพ์เพื่อเล่น. (Attention สหรัฐแป้นพิมพ์)
78% รักเกมนี้
ภาษาไทย