เรียนรู้แป้นพิมพ์

You are here: บ้าน ชุดของคีย์ เรียนรู้แป้นพิมพ์

เกมที่จะเรียนรู้สถานที่ตั้งของตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส แต่กับคำในภาษาอังกฤษ ... เราไม่สามารถมีทุกอย่าง ... :)

คีย์ :
ตัวอักษร
: กดตัวอักษรที่สอดคล้องกับ
เคานซิล : ไม่เมื่อตัวอักษรเป็นสีแดง
68% รักเกมนี้
ภาษาไทย