เกม Turret

ค้นหาในประเภทนี้ทุกเกม Defouland ป้อมปืน เกมนี้มีวิดีโอเกมการป้องกันป้อมปืนที่ผู้เล่นควบคุมปืนกลยิงในตำแหน่งที่คงที่ ภารกิจของผู้เล่นคือการผลักดันคลื่นศัตรูกันโดยการหลบหลีกปืนอย่างถูกต้อง โชคดี!

การป้องกันเกม
หมวดหมู่ที่เชื่อมโยง

ภาษาไทย