เล่นกับตัวเลข

You are here: บ้าน เกม Turret เล่นกับตัวเลข

กำจัดตัวเลขทุกตัวที่ลงไปกับปุ่มที่ 2 และ 3 คุณต้องเข้าถึงคะแนนที่แน่นอนที่อยู่ในฟองอากาศ
85% รักเกมนี้
ภาษาไทย