เกมยิงด้วยป้อมปืน

You are here: บ้าน เกม Turret เกมยิงด้วยป้อมปืน

คนเดียวกับที่ทุกท่านจะต้องกำจัดหนึ่งโดยหนึ่งในคลื่นของการโจมตีของศัตรู ใช้คลิกที่ด้านซ้ายของเมาส์เพื่อมุ่งและยิง
81% รักเกมนี้
ภาษาไทย