พฤหัสบดียิงพวกเขาขึ้นกับรถรับส่ง

You are here: บ้าน ยิงพวกเขาขึ้น พฤหัสบดียิงพวกเขาขึ้นกับรถรับส่ง

กำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดที่เดินเตร่ในหมู่บ้าน การใช้งานปุ่มลูกศรและการย้ายแถบพื้นที่ในการถ่ายภาพ
64% รักเกมนี้
ภาษาไทย