ยิงพวกเขาขึ้นพฤหัสบดีฟรี

You are here: บ้าน ยิงพวกเขาขึ้น ยิงพวกเขาขึ้นพฤหัสบดีฟรี

ทำลายเรือศัตรูทั้งหมดที่จะปกป้องเจ้านายของพวกเขา ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายและ spacebar เพื่อยิง
76% รักเกมนี้
ภาษาไทย