ยิงพฤหัสบดี

You are here: บ้าน ยิงพวกเขาขึ้น ยิงพฤหัสบดี

ทำลายเรือศัตรูทั้งหมดพยายามที่จะกำจัดคุณ ใช้ถามในการถ่ายภาพ, S เพื่อปกป้องคุณ, แถบพื้นที่ที่จะไปได้เร็วขึ้นและปุ่มลูกศรเพื่อย้าย
79% รักเกมนี้
ภาษาไทย