ยิงเรือข้าศึก

You are here: บ้าน ยิงพวกเขาขึ้น ยิงเรือข้าศึก

ใส่ฐานศัตรูและทำลายการป้องกันของพวกเขาทั้ง ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายและ XC ในการถ่ายภาพ
79% รักเกมนี้
ภาษาไทย