โจมตีเมาส์

You are here: บ้าน เกมส์ยิง (2) โจมตีเมาส์

เปิดเมาส์ด้วยซ้ายและขวาปุ่มลูกศรให้กดปุ่มซ้ายของเมาส์ในการถ่ายภาพและเก็บทุกลูกสีเขียวที่ปรากฏใน 55 ระดับการเล่น
70% รักเกมนี้
ภาษาไทย