Sentinels ดึง

You are here: บ้าน เกมส์ยิง (2) Sentinels ดึง

ใช้เวลาการโจมตีของ sentinels ขณะที่หลีกเลี่ยงขีปนาวุธของพวกเขา ใช้ Q, S, D, Z ที่จะย้ายและเมาส์ในการยิง
100% รักเกมนี้
ภาษาไทย