ไวรัสยิง

You are here: บ้าน เกมส์ยิง (2) ไวรัสยิง

ดึงไวรัสทั้งหมดที่คุณมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายและ spacebar เพื่อยิง
83% รักเกมนี้
ภาษาไทย