เกมยิงและการอยู่รอด

You are here: บ้าน เกมยิงปืน เกมยิงและการอยู่รอด

พยายามที่จะอยู่รอดได้นานที่สุดเท่าที่ทำได้โดยการกำจัดคลื่นของศัตรู

การควบคุม
A และ D คีย์: เคลื่อนย้าย
ปุ่ม W: ไป
พื้นที่: รวบรวมวัตถุและเตะ
ปุ่ม Q: การเปลี่ยนอาวุธ
ปุ่ม R: โหลดอาวุธ
84% รักเกมนี้
ภาษาไทย