การเปิดตัวของ Sea Lion

You are here: บ้าน เกมยิง การเปิดตัวของ Sea Lion

นี่เป็นเกมเล็ก ๆ ที่เรียกคืนการเปิดตัวของนกเพนกวินที่ คุณต้องเรียกใช้เท่าที่เป็นไปสิงห์ทะเลที่มี slingshot ใช้คลิกเมาส์ซ้ายเพื่อเปิด
71% รักเกมนี้
ภาษาไทย