เปิดตัวนักโทษ

You are here: บ้าน เกมยิง เปิดตัวนักโทษ

เรียกใช้เท่าที่เป็นนักโทษที่เป็นไปได้เพื่อให้เขาสามารถหลบหนีจากคุก การใช้ spacebar เพื่อจุดมุ่งหมายและโยน
75% รักเกมนี้
ภาษาไทย