เล่น 2 Undead

You are here: บ้าน สยองขวัญรอด เล่น 2 Undead

พบทั้งหมดรอดชีวิตคนอื่น ๆ ของซอมบี้โจมตี ใช้QSZDเพื่อย้ายไปที่แถบพื้นที่เพื่อเปลี่ยนอาวุธอาร์และในการชาร์จคลิกซ้ายเมาส์ไปที่จุดมุ่งหมายและการถ่ายภาพ
86% รักเกมนี้
ภาษาไทย