เกมดาบ

You are here: บ้าน สับและเฉือนเกม เกมดาบ

ต่อสู้เพื่อดาบศัตรูทุกคนที่ร่วมทางของคุณ ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้าย, QD เพื่อให้ S และดาบเพื่อปกป้องคุณ
70% รักเกมนี้
ภาษาไทย